Students

Industrial Design

Sanket

Pai Sanket Satish

Gaurav

Gaurav Vaidya

Dattaram

Dattaram Chari

Bhavik

Bhavik Grover

Patric

Patric John

Akanksha

Akanksha Rathore

Vishal

Vishal Bhushan Jha

Shreelekha

Shreelekha Lakshmipathy

Ulemba

Hirom Ulemba

Shashank

Shashank Gautam

Sony

Sony Priyadarshini

Shridhar

Sridhar Geddala

Visual Communication

Kanika

Kanika Kaul

Nitin

Nitin Shekhar

Karan

Karan Vohra

Rucha

Rucha Vakhariya

Shreshta

Shreshta Jaisingh

Tapan

Tapan Kumar

Boski

Boski Jain

Ameya

Ameya Narvankar

Shyama

Shyama V S

Neilmani

Nilmani Kumar

Suruchi

Suruchi Sati

Ravi

Ravi Purty

Interaction Design

Rohan

Rohan Verma

Dani

Dani Kalarikalayil Raju

Jayati

Jayati Bandyopadhyay

Sitara

Sitara Shah

Dil33p

Dileep Mohanan

Akshay

Akshay Kore

Labeeba

Labeeba K

Sagar

Sagar Yende

Prasad

Prasad Ghone

Naveen

Naveen Rawat

Indrajeet

Indrajeet Roy

Animation and Film Design

Swati

Addanki Swati

Saurabh

Saurabh Vashistha

Aparna

Aparna Kulkarni

Anagh

Anagh Saha

Vasundhara_2

Vasundhara Agrawal

Umear

MD. Umear

Tarun

Tarun Singh

Ratan

Ratan Singh

Alisandre

Neha Alice Kerketta

Roney

Roney Devassia

Sumit

Sumit Kumar

Mobility and Vehicle Design

Jinesh

Jinesh P. Bhaskaran

Amol

Amol Bhangare

Shreyas

Shreyas Barve

Rishi

Rishi Soman

Ajith

Ajithlal C M

Arjun

Arjunkumar Bavalia

Nikhil

Nikhil K S

Pankaj

Pankaj Kuli

Rohit

Rohit Kartha